Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

W Nestle myślą o młodych - relacja ze spotkania o Nestlé needs YOUth

Nestle dla MłodychW piątek 6 marca 2015 roku w fabryce lodów Nestlé w Namysłowie, młodzi pracownicy i praktykanci firmy wraz z Prezesem Zarządu Nestlé Polska S.A – Simonem Smithem, zaprezentowali posłance Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczącej Komisji PE ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych – Danucie Jazłowieckiej, Inicjatywę Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth.

W spotkaniu wziął udział także Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, Bartosz Medyk oraz młodzi samorządowcy.

Danuta Jazłowiecka w Namysłowie

Spotkanie Prezesa Zarządu Nestlé Polska S.A. z Wiceprzewodniczącą Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych było kolejną okazją do wspierania debaty o sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Realizowana od końca 2013 roku Inicjatywa Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth jest odpowiedzią firmy na trudności związane z wchodzeniem i odnajdywaniem się młodych ludzi na rynku pracy. Zakłada ona stworzenie możliwości zatrudnienia przez Nestlé do końca 2016 roku 20 000 Europejczyków do 30. roku życia. Połowa z nich otrzyma propozycję pracy, natomiast druga połowa – oferty płatnych praktyk i staży.

W Polsce oferta zatrudnienia i praktyk zawodowych już teraz objęła ponad 700 osób, a firma jest dopiero na półmetku realizacji zaplanowanych działań. Nestlé nie zwalnia tempa, wręcz przeciwnie – do wspierania zatrudniania młodzieży, szczególnie poprzez organizowanie praktyk i warsztatów rozwijających kompetencje młodych ludzi, zachęca także swoich partnerów biznesowych w całej Europie.

Szeroka współpraca obu sektorów: prywatnego, oferującego realne miejsca pracy w wielu branżach oraz publicznego, który swoimi działaniami i regulacjami zarządza szkolnictwem, wpłynie na przygotowanie młodych ludzi do pracy. Jestem przekonany, że wzajemne wspieranie się i dialog pomiędzy tymi sektorami mogą spowodować konkretne zmiany na europejskim rynku pracy. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy nie przedstawia się optymistycznie. W Hiszpanii czy Grecji pracy nie ma ponad 50% zdolnych do jej wykonywania młodych, w Polsce bezrobotnych jest prawie jedna czwarta osób do 24. roku życia. Wspieranie zatrudniania ludzi młodych leży w naszym wspólnym, społecznym interesie – powiedział w Namysłowie Simon Smith, Prezes
Zarządu Prezes Nestlé Polska S.A.

Simon Smith

W czasie piątkowego spotkania Jolanta Mazurek, Kierownik Działu HR fabryki lodów Nestlé, opowiedziała jak Inicjatywa Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych realizowana jest w Namysłowie a Tomasz Lazarowicz, Dyrektor Fabryki, zaprezentował namysłowski oddział firmy i oprowadził przybyłych po zakładzie produkcji lodów.

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

W 2014 roku Inicjatywą Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych - Nestlé needs YOUth w Namysłowie objętych zostało łącznie 88 osób: 75 osób poniżej 30. roku życia zatrudniono, 6 wzięło udział w Letniej Praktyce z Nestlé, a 3 odbyły staż zawodowy. Letnia Praktyka z Nestlé to coroczny program praktyk wakacyjnych w Nestlé. Młodym ludziom stwarza dwie ścieżki rozwoju: Business Internship Program, czyli praktyki m.in. w działach sprzedaży, marketingu czy finansów oraz program praktyk technicznych, Technology Engineering Development Program, dla młodych ludzi chcących rozwijać się w działach technicznych w fabrykach Nestlé w całej Polsce, w tym także w Namysłowie.

Czy warto aplikować? W 2014 roku po praktykach w oddziałach firmy w całej Polsce zatrudniono aż 42 młode osoby (spośród 82 praktykantów), w tym także w Namysłowie. Od kilku lat co roku na praktyki w fabryce przyjmowanych jest 5-6 osób, a po praktyce zwykle połowa z nich otrzymuje propozycję dalszej pracy dla Nestlé. Nabór do kolejnej edycji praktyk rozpocznie się w marcu. Fabryka w Namysłowie ma propozycje nie tylko dla studentów i absolwentów, ale także dla uczniów szkół średnich.

Od 2008 roku współpracuje z Zespołem Szkół Mechanicznych w Namysłowie, szkoląc zawodowo uczniów. W 2014 roku zawodu w oddziale Nestlé w Namysłowie uczyło się 4 uczniów klasy III. W maju 2015 roku praktykę rozpocznie 3 uczniów II klasy Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie.

Jolanta Mazurek
 

Współpraca ze szkołami i uczelniami, organizowanie praktyk zawodowych, to poza oczywistymi korzyściami dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, także korzyści dla firm. Jako pracodawca wpływamy w ten sposób na budowanie wykwalifikowanej kadry i zapewniamy sobie potencjalnych pracowników w pełni odpowiadających na potrzeby rynku. Pracownik po praktykach zna już nasze środowisko pracy, specyfikę branży i standardy organizacji. Dodatkowym plusem zatrudniania ludzi młodych jest ich kreatywność i świeżość spojrzenia na realizowane w firmie projekty. Nierzadko młodzi są dla nas inspiracją i pomagają znacząco usprawnić działanie firmy – powiedziała Jolanta Mazurek, Kierownik Działu HR fabryki w Namysłowie.

Danuta Jazłowiecka w Namysłowie
Jolanta Mazurek
Sekcje: 
|