Rajcowie nie rajcują

Relacjonowanie obrad naszj powiatowej rady to nie lada wyzwanie. Nie dlatego, że meandry lokalnej polityki są tak zawiłe. Bardziej pasuje tu powiedzenie: z pustego i Salomon nie naleje. Kolejna sesja naszego lokalnego organu umknęła (fakt, że błyskawicznie) pod znakiem nudy. Chciałoby się westchnąć - Ech, kiedy rozpocznie się kampania wyborcza, gdy nasi radni obudzą się z blisko czteroletniego letargu?

Wszystkie uchwały środowej sesji zostały zaaprobowane przez radę jednogłośnie. Łącznie z tymi, wprowadzonymi do porządku podczas obrad:

  • w sprawie zmiany budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2009 r.
  • o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego z Towarzystwem Społecznych działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RAZEM  W PRZYSZŁOŚĆ” w Namysłowie umowy w sprawie zlecenia zadania z zakresu ustawy o systemie oświaty – prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie.

Najciekawszymi punktami sesji wydają się być wystąpienia, kolejno: prezesa namysłowskiego szpitala oraz zastępczyni komendanta powiatowego policji. Dr Piotr Rogalski zwyczajowo informował o auktualnej sytuacji nowo sprywatyzowanej placówki. Wg jego prognoz przyszły rok będzie bardzo ciężki finansowo dla szpitala, Obecną sytuację placówki można streścić w kilku słowach pana prezesa:

W NZOZie kreujemy działania komercyjne. Wypuściliśmy akcję promocyjną i próbujemy zarabiać część pieniędzy na działaniach komercyjnych jako uzupełnienie naszej oferty funduszowej.

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

Pani nadkomisarz Urszula Grzybowska - Kuriata przedstawiła optymistyczne statystyki za bieżący rok wskazujące poprawę bezpieczeństwa na naszych powiatowych drogach. Namysłowskiej policji oraz kierowcom gratulujemy.


 

Namysłów - aktualności.
Sekcje: