Remontują Komendę Policji

Remont KP Policji w NamysłowieTrwa remont strefy wejściowej budynku Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.

 

W zwązku z remontem osoby przychodzace do Komendy prosimy o wyrozumienie - apeluje Rzecznik Prasowy KPP w Namyslowie Katarzyna Ulbrych.

Zakres remontu

Remont dotyczy:

 • przebudowy strefy wejściowej
 • przebudowy wybranych elementów identyfikacji wizualnej budynku
 • przebudowy elementów małej architektury w szczególności:
  • pomieszczenie dyżurnego wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym,
  • pokój przyjęć interesantów z poczekalnią i recepcją oraz
  • pomieszczenie przejściowe oraz
  • pomieszczenie łączności.

Planowany przebieg prac

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

W związku z koniecznością nieprzerwanego użytkowania obiektu projektowaną przebudowę podzielono na 3 etapy.

Etap I – wykonanie wejścia do pomieszczenia nr 2 od strony korytarza nr 3 z wykorzystaniem istniejącego nadproża drzwiowego oraz od strony klatki schodowej nr 4 obejmujące wykonanie nowego nadproża drzwiowego. Ponadto w istniejącym wejściu do pomieszczenia nr 2 należy wykonać okno podawcze dla dyżurnego. Po wykonaniu niezbędnych robót budowlanych należy przenieść całą istniejącą dyżurkę do pomieszczenia nr 2 w porozumieniu i pod nadzorem inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Etap II – wykonanie przebudowy pomieszczeń dyżurnych, pomieszczenia łączności oraz pomieszczenia przejściowego obejmujących pomieszczenia nr 5-12. Po wykonaniu przebudowy należy przenieść dyżurkę w miejsce docelowe z pomieszczenia tymczasowego nr 2.

Etap III – wykonanie przebudowy pomieszczenia nr 2 wydzielając w nim pokój przyjęć interesantów, recepcję oraz poczekalnię. Projektuje się również remont terenów utwardzonych przy wejściu głównych wraz z remontem schodów wejściowych. Projektuje się również montaż ławki, kosza na śmieci, stojaka na rowery oraz 3 masztów flagowych o wysokości 6m. Nad wejściem od podwórka należy zamontować zadaszenie prefabrykowane osłaniające od opadów atmosferycznych.

Wykonawca

Przetarg na wykonanie robót wygrała firma Zakład Usługowo Produkcyjny TAKAR Andrzej Karaś z Lewina Brzeskiego która złożyła najkorzystniejszą ofertę remontu opiewającą na cenę dokładnie  377 536,76zł brutto.

Źródło: zamowienia.opolska.policja.gov.pl

Remont KP Policji w Namysłowie
Sekcje: