Staż dla bezrobotnych jako pracownik biurowy

Szkolenia ze stażemInnowacyjne Centrum Rozwoju oferuje staż, z możliwością zatrudnienia, na 3 miesiące, na stanowisku: Pracownik Biurowy

Oferta jest skierowana do osób bezrobotnych (zarówno niezarejestrowanych i zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), w wieku przynajmniej 30 lat, zamieszkujących województwie opolskim na terenie powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego,

spełniających przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • kobieta
 • osoba długotrwale bezrobotna
 • osoba niepełnosprawna
 • osoba powyżej 50 roku życia
 • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne)

Uczestnik Projektu nie ponosi żadnych kosztów.

Jest to trzymiesięczny staż (z możliwością późniejszego zatrudnienia na umowę o pracę).

Ścieżka kariery i szkolenie zawodowe w ramach projektu dobywa się na stanowisko "Pracownik biurowy".

Staż jest poprzedzony bezpłatnym cyklem doradczo-szkoleniowym:

 1. spotkania z doradcą zawodowym: stworzenie indywidualnego planu działania - w sumie 6 godzin na uczestnika (3 indywidualne spotkania - po 2h) oraz poradnictwo zawodowe - w sumie 4 godziny na uczestnika (2 indywidualne spotkania - po 2h)
 2. szkolenie zawodowe - 80 godzin lekcyjnych (10 dni szkoleniowych)
 3. pośrednictwo pracy - w sumie 10 godzin na uczestnika (5 spotkań po 2 godz.)

W ramach wspomnianego szkolenia zawodowego uczestnikom przysługuje:

 • dodatek szkoleniowy - 8,54 zł/godz. szkoleniową brutto
 • zwrot kosztów dojazdu
 • catering
 • materiały i pomoce dydaktyczne
 • zwrot kosztów dojazdu (jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania)
 • dla 10% osób – dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 7

Po zakończeniu szkoleń otrzymają Państwo zaświadczenie o ich ukończeniu oraz certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji na tym stanowisku.

Po zakończeniu cyklu szkoleniowego organizujemy staż na stanowisku pracownik biurowy, w wybranej przez nas firmie - jednakże z naszego doświadczenia wynika, iż uczestnicy preferują samodzielne poszukiwanie potencjalnego pracodawcy, u którego chcieliby odbywać staż - więc jak najbardziej taka możliwość istnieje.

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Za staż przysługuje stypendium stażowe (1850 zł netto miesięcznie) oraz zwrot kosztów dojazdu.

Staż odbędą Państwo w firmie jak najbliżej Państwa miejsca zamieszkania.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośredni podany poniżej lub  za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Proszę o szybką odpowiedź, liczba miejsc do udziału w Projekcie jest ograniczona.

Bezpośredni kontakt do biura projektu:

Innowacyjne Centrum Rozwoju
Małgorzata Dudek
tel. 578362163
icr-malgorzatadudek@wp.pl
biuro4@icr-innowacje.eu
 

Szkolenia ze stażem
Sekcje: