Uwaga osoby chore i niepełnosprawne

W związku z licznymi przypadkami pojawiania się pierwszorazowych klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie, którzy pomimo długotrwałej choroby, nie wiedzieli, że można starać się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, przypominam Państwu kilka zasad dotyczących możliwości uzyskania orzeczenia.

Orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydawane są do celów ulg i uprawnień, w tym – w zależności od uzyskanego stopnia - m.in. do:

  • uzyskania dofinansowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w tym pieluchomajtek) oraz zniesienia barier architektonicznych,
  • wskazań przy zatrudnieniu i uzyskania ulg w czasie pracy,
  • uzyskania odliczeń podatkowych przy zakupie leków,
  • ulg w przejazdach,
  • uzyskania karty parkingowej,

co ułatwia funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku.

Aby uzyskać orzeczenie konieczne jest dostarczenie oryginału wniosku i zaświadczenia lekarskiego (ważnego 30 dni od chwili wypełnienia) wraz z pokserowaną dokumentacją medyczną mogącą mieć wpływ na wydanie orzeczenia. Druki można pobrać w siedzibie Zespołu lub ze strony www.bip.namyslow.pl, zakładka Starostwo – Wydziały – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie (w siedzibie Starostwa Powiatowego),

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

pok. 15-14 (parter), tel. 77-4 103 695 wew. 169-170.

Katarzyna Kuśmierczyk

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu

ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Sekcje: 

Dodano 1 komentarz

jakie dofinansowania do turnusów, tylko dzieciom dają, a "dorośli" na rencie socjalnej nic nie mają

niepełnosprawny dorosły(stopień niepełnosprawności znaczny)

nigy nie będzie samodzielny