VELUX zawiesza produkcję na dwa tygodnie

Fabryka okien Velux w NamysłowieNamysłowska fabryka okien VELUX od 29. marca zawiesza produkcję na minimum dwa tygodnie.

Niemal 800 osób nie pójdzie do pracy.

To oczywiście konsekwencje pandemii koronawirusa.

 

Komentarz dyr. fabryki Krystiana Żurka

Krystian ŻurekSytuacja jest bardzo dynamiczna, można powiedzieć, że zmienia się z godziny na godzinę. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas najważniejsze.

W ostatnim czasie udało nam się wdrożyć szereg rozwiązań, które jak dotąd pozwoliły nam skutecznie chronić pracowników, żaden z nich nie jest zakażony COVID-19, ani nie przebywa na formalnej kwarantannie SANEPID. Wdrożyliśmy m.in.: możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracowników, którzy ukończyli 60 lat, wstrzymaliśmy wszystkie wizyty gości w fabryce i podróże służbowe; wprowadziliśmy restrykcyjną politykę dla kierowców i firm zewnętrznych; edukujemy pracowników nt. higieny i wytycznych Sanepidu na plakatach i ekranach informacyjnych, zapewniliśmy pracowników dodatkowe środki dezynfekcyjne, a także dokonujemy regularnej dezynfekcji przestrzeni socjalnych, poręczy oraz klamek. Ponadto minimalizujemy zgromadzenia pracowników, nie organizujemy spotkań, wprowadziliśmy reorganizację godzin przerw w celu zmniejszania ilości pracowników przebywających na stołówkach, a większość pracowników administracji pracuje w trybie zdalnym z domu.

Najbliższe dwa tygodnie postoju, w połowie zostaną pokryte ze środków firmowych, a w drugiej połowie pracownicy będą wykorzystywać zaległe urlopy, wypracowane wcześniej nadgodziny lub dni, które podlegają kompensacie. Ponadto wspólnie z Organizacja Związkową poszukujemy dodatkowych możliwości i najlepszych rozwiązań, aby jeszcze bardziej zminimalizować efekt tej sytuacji dla naszych pracowników.

Zawieszenie produkcji VELUX nie tylko w Polsce

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Spadek europejskiej sprzedaży, wzrastające zapasy w Europie, jak również niedobory zaopatrzeniowe z powodu sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19) oznaczają, że produkcja okien dachowych będzie zawieszona od 29 marca br. na okres minimum dwóch tygodni. Decyzja dotyczy następujących spółek Grupy VELUX w Polsce: NB Polska Sp. z o.o. i NM Polska Sp. z o.o.

Zawieszenie produkcji dotyczy około 1500 pracowników. Ograniczona liczba pracowników będzie nadal dostępna, aby zajmować się nagłymi przypadkami w obydwu lokalizacjach.

14-dniowe zawieszenie produkcji w powyższych lokalizacjach ma związek z podjętymi przez Grupę VELUX działaniami w całej Europie. Oprócz Polski Grupa VELUX zawiesza od 29 marca produkcję w kilku lokalizacjach w Europie Centralnej i Wschodniej i zawiesiła już we Francji.

Po pierwsze bezpieczeństwo

Grupa VELUX kontynuuje monitorowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) i wynikającego z niego wpływu na sprzedaż i będzie podejmować odpowiednio dodatkowe środki zapobiegawcze. W tych trudnych czasach koncentrujemy się na bezpieczeństwie naszych pracowników i partnerów biznesowych, a naszych społecznym obowiązkiem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa przy jednoczesnym zaopatrywaniu naszych klientów.

Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że możemy chwilowo wstrzymać produkcję bez uszczerbku dla realizacji zleceń naszych klientów. Nie doświadczyliśmy na razie spadku popytu na polskim rynku. Produkty VELUX są zestandaryzowane i produkowane w dużych seriach dlatego posiadamy zapasy, które pozwolą nam na utrzymanie ciągłości dostaw do naszych partnerów mimo tymczasowego wstrzymania produkcji. Biuro VELUX Polska działa i obsługuje klientów z tą samą jakością, co przed eskalacją sytuacji związanej z koronawirusem w Europe. Z najwyższą starannością wspieramy naszych partnerów handlowych, deweloperów a także wykonawców, po to - aby mogli normalnie prowadzić swój biznes. Posiadamy potrzebne zaplecze technologiczne, aby pracownicy mogli bez żadnych zakłóceń pracować w trybie pracy zdalnej. Wszystkie potrzebne środki zostały podjęte, aby chronić naszych pracowników i zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa - powiedział Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Krystian Żurek
Fabryka okien Velux w Namysłowie