Lokalne firmy i instytucje: 7RS WEB STUDIO
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

II Rodzinne Zawody Pływackie - Delfin 2014

Już 13.04.2014 kolejna edycja wspaniałej rodzinnej imprezy.

I. Organizatorzy zawodów:

§  Urząd Miejski Namysłów;

§  Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfin”
w Namysłowie;

§  Namysłowski Ośrodek Kultury.

 

II. Termin i miejsce zawodów:

§  13 IV 2014 r. (niedziela), godz. 10.00

§  Kryta pływalnia „Delfin” w Namysłowie,
ul. M. Konopnickiej 2.

 

III. Cel zawodów:

§  Upowszechnianie aktywnego wypoczynku;

§  Propagowanie pływania jako sportu na każdą pogodę i warunki;

§  Zaszczepienie pozytywnych zachowań zdrowotnych;

§  Stworzenie prorodzinnych warunków sprzyjających zacieśnianiu więzi pomiędzy członkami rodzin podczas wspólnego przeżywania sportowych emocji.

 

IV. Warunki uczestnictwa:

§  Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest posiadanie umiejętności podstaw pływania;

§  W zawodach mogą brać udział tylko dwuosobowe drużyny rodzinne, niekoniecznie blisko spokrewnione o dowolnej płci;

§  W grupie rodzinnej co najmniej jedna osoba musi być dorosła;

§  Minimalny wiek uczestnika zawodów to 6 lat, maksymalny wiek uczestniczącego dziecka w zawodach do lat 16;

§  O przynależności do kategorii startowej decyduje wiek dziecka;

§  Dokonanie terminowego zgłoszenia, wraz z poprawnie wypełnionym zgłoszeniem (oświadczeniem).

 

V. Program zawodów:

§  09.30 – 09.45 – potwierdzenie zgłoszeń grup rodzinnych;

§  10.00 – uroczyste otwarcie II Rodzinnych Zawodów Pływackich;

§  12.30 – planowane zakończenie zawodów.

 

 

VI. Opis konkurencji

§  Rozegrane zostaną cztery konkurencje:

-       „holowanie w kole”;

-       „rzuty do kosza w wodzie”;

-       „wyścig marynarzy”;

-       „poławiacze pereł”;

-       „wyścig łodzi podwodnych”.

 

VII. Zgłoszenia do zawodów

§  Zgłoszenia do zawodów pływackich należy składać na kartach zgłoszeniowych (dostępnych w kasie basenu CTiR „Delfin”, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, oraz na stronie www.namyslow.eu)

     do dnia 12 kwietnia /sobota/ 2014 r. do godziny 13.00;

o   Osobiście: 

-       W Urzędzie Miejskim w Namysłowie, Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 11, od pon. do pt. w godz. 7.30 – 15.30;

-       W kasie CTiR „Delfin” Namysłów, ul. M. Konopnickiej 8.

o   Telefonicznie:

-       774190351;

-       504393299;

-       513507894.

o   e-mailowo:

-       obywatelski@namyslow.eu

-       msswimschool@gmail.com

 

VII. Nagrody:

§  Statuetka + medale dla zwycięskich zespołów rodzinnych
w poszczególnych kategoriach wiekowych;

§  Pamiątkowe medale + upominki dla wszystkich uczestników.

 

VIII. Zasady finansowania:

§  Koszty zawodów pokrywają organizatorzy;

§  Koszty (dojazd, itp.) pokrywają uczestnicy biorący udział w zawodach;

§  Udział w zawodach jest bezpłatny.

 

 IX. Informacje dodatkowe:

§  Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność;

§  Na płycie basenowej obowiązuje obuwie zmienne;

§  Uczestników obowiązuje strój pływacki zgodny z regulaminem basenu;

 

 

 

X. Uwagi końcowe:

§  Komisję sędziowską powołuje organizator;

§  Wszystkie sprawy sporne nieobjęte regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny;

§  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie;

§  Zawody odbędą się przy zgłoszeniu minimum dwóch rodzin.

 

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych wyłącznie w celu niezbędnym dla realizowanych procesów przeprowadzenia zawodów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Wszelkie informację pod numerami tel.:

CTiR „Delfin” tel. – 774102489;

Adam Lupa tel. – 774190351, 504393299;

Maciej Szewczyk tel. – 513507894.

temat / lokalizacja

Tematy