Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

FAR - Darmowa pomoc w znalezieniu pracy

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - Darmowa pomoc w znalezieniu pracy dla osób w wieku 18-29 lat posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”. Celem projektu jest zniesienie indywidualnych barier o charakterze społeczno-zawodowym u min. 53 z 59 ON, w wieku od 18 do 29 roku życia, zamieszkujących województwo opolskie, poprzez kompleksowe i zindywidualizowane, wzmocnienie ich kompetencji społeczno-zawodowych, umożliwienie zdobycia kwalifikacji/lub
doświadczenia zawodowego w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej.

Oferowane formy wsparcia:
- opracowanie indywidualnych planów działania,
- indywidualne wsparcie psychologiczne,
- wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
- szkolenia zawodowe
- stypendia szkoleniowe,
- płatne staże zawodowe,
- doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla  uczestnika projektu.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

PRZYJDŹ, ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS
Biuro Projektu Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ul. M. Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów
tel.: 77 410 36 88, fax: 77 410 31 58, e-mail: biuro.opolskie@far.org.pl

Postaw dom - szybko
Szybkiedomy.pl
Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

 

temat / lokalizacja