Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

31 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Uroczystości we Wrocławiu

Obchody 31 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego we Wrocławiu rozpoczęły się w auli Politechniki Wrocławskiej od wprowadzenia  Sztandarów NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk oraz Politechniki Wrocławskiej. Wszystkich gości przywitał Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność Kazimierz Kimso – podkreślił iż jest to rocznica, którą  nie świętujemy , ale upamiętniamy...Następnie głos przekazał gospodarzowi Rektorowi Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Więckowskiemu który przypomniał iż nie jest przypadkiem ,że taka uroczystość odbywa się w murach Politechniki to jej pracownicy stanowili główne zaplecze wrocławskiej opozycji . Najważniejsza część uroczystości wręczenia odznaczeń „NIEZŁOMNI” rozpoczął prof. Andrzej Wiszniewski wygłaszając laudację ...
Wręczenia odznaczeń dokonali  członkowie kapituły Eugeniusz Szumiejko, Marek Muszyński, Andrzej Wiszniewski, Lech Stefan i Kazimierz Kimso.
W gronie odznaczonych było dwóch mieszkańców Namysłowa –  pośmiertne odznaczenie dla Henryka Ostrowskiego odebrała żona Maria wraz z córkami. Wręczanie odznaczeń miało wyjątkowo doniosły i uroczysty charakter.
Uroczystości zakończył stojący na bardzo wysokim poziomie artystycznym spektakl ( ponad godzinny) pt: „A źródło wciąż bije...” w wykonaniu młodzieży z XVII LO im. A. Osieckiej. O następców Kaczmarskiego, Gintrowskiego możemy być spokojni . Z tym spektaklem wystąpią 14 grudnia  w historycznej hali Stoczni Gdańskiej. Wzruszeni zebrani podziękowali młodym artystą owacją na stojąco. Uroczystość prowadził Tomasz Wójcik. W auli nie zauważyłem ani jednego polityka, ale wielu przyjaciół z „konspiracji” tamtych lat. Tu znów była atmosfera i duch prawdziwej „Solidarności” ( niestety dzisiaj gdzieś się zgubiła).
Medal „Niezłomni” przyznawany jest za „poniesione wyrzeczenia, ofiarność, bezinteresowność, obronę godności człowieka i wierność ideałom „Solidarności” podczas działalności w podziemnych strukturach w latach 1981 – 1989 oraz za bohaterską walkę o suwerenną i niepodległą Polskę”. Wnioski o odznaczenie przed zatwierdzeniem przez kapitułę były opiniowane w IPN.

Pan Henryk Ostrowski
 „urodził się we Lwowie w roku 1931, a po wojnie przyjechał do Kluczborka.Gdy zamieszkał w Namysłowie, przez dwa lata uczył języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Bardzo kochał malarstwo. Lubił tworzyć w plenerze, a głównym tematem jego prac były pejzaże. Zdarzały się jednak pojedyncze portrety. Oprócz malarstwa interesował się grą w szachy, brał też udział w budowie naszej namysłowskiej biblioteki, która na owe czasy była jedną z najnowocześniejszych w kraju. Pan Ostrowski odszedł od nas niedawno, w 2006 r., ale pozostawił cząstkę siebie w swoich obrazach oraz we wspomnieniach ludzi, którzy o nim pamiętają.” To są informacje które w środowisku namysłowskim są znane. Jednak Pan Henryk był również zaangażowany w latach 1981 – 89 w działalność opozycyjną – będąc kierownikiem biblioteki w Kluczborku organizował i kolportował gazetkę „Nad Stobrawą”, która drukowana była w podziemnej drukarni RKS Dolny Śląsk. Jest autorem listu który środowisko artystów wręczyło Janowi Pawłowi II w czasie wizyty we Wrocławiu 21.VI.1983 r. ( fotokopię tego listu będzie można obejrzeć na przygotowywanej wystawie z okazji 30 rocznicy tego wydarzenia ).

Informacje o wydarzeniach w Namysłowie – lata 1981 –1989 - wpis z dnia 4.12.2011 r

Więcej zdjęć z uroczystości
https://plus.google.com/u/0/photos/115187110416204711456/albums/5819576721144673489?authkey=CInplOjrn9e1XA
 

Informacje o osobach z kapituły
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Andrzej_J%C3%B3zef_Wiszniewski
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Eugeniusz_Szumiejko
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Marek_Muszy%C5%84ski
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Tomasz_Feliks_W%C3%B3jcik
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=W%C5%82odzimierz_Suleja
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Przemys%C5%82aw_Miros%C5%82aw_Bogus%C5%82awski

"Wolność nie włazi w człowieka po przeczytaniu książek. Wolność przychodzi po spotkaniu drugiego wolnego człowieka. Kiedy niewolnik spotka człowieka wolnego, albo go za tę wolność znienawidzi, albo sam staje się wolny."

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

                                                  Ks. Józef Stanisław Tischner - filozof

"Nad wszystkie pożytki i szczęśliwości naród, który chce być wolnym, przenosić powinien wewnętrzną zgodę."

              Stanisław Staszic (1755-1826) -polski pisarz, filozof, polityk i publicysta.