Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej

Oddział Namysłów

STOWARZYSZENIE PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ ODDZIAŁ NAMYSŁÓW

46-100 Namysłów Ratusz II p.

Kontakt: spak.namyslow@wp.pl
tel: +48 609495336

W Namysłowie od lat jedną z najaktywniejszych organizacji społecznych jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Czas jest jednak nieubłagany i z jego upływem maleje liczba żyjących uczestników AK. Pozostali już tylko nieliczni kombatanci, a idee Armii Krajowej kontynuują młodsi następcy. W związku z tym zaistniała potrzeba uzupełnienia luki pokoleniowej.
Uprzejmie informujemy, że 17 maja 2014 r. powołane zostało Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddział Namysłów oraz dokonano wyboru władz. O celach naszego działania stanowi fragment Statutu:

„Uznając za niezbędne stowarzyszamy się celem:

1. Zapewnienia kontynuacji pamięci, etosu i tradycji niepodległościowych Armii Krajowej w jej kolejnych pokoleniach i prowadzenie prac nad przywróceniem wiedzy o zapomnianych wydarzeniach z jej historii.

2. Przejęcia sukcesji, tradycji i dorobku działań Armii Krajowej, jako ideowych spadkobierców idei i działań żołnierzy AK.

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

3. Zapewnienia kontynuacji opieki i pomocy charytatywnej dla byłych żołnierzy AK i ich rodzin.

4. Kształtowania postaw patriotycznych, z uwzględnieniem współczesnej świadomości integracji Unii Europejskiej i zagrożeń globalnych.

5. Integracji różnych form i organizacji, mających wspólny rodowód niepodległościowy, w kształtowanie pamięci historycznej, związanej z działalnością kombatancką AK i Polskiego Państwa Podziemnego.

6. Działania integracyjnego z Towarzystwami Przyjaciół Armii Krajowej, Klubami Historycznymi, Stowarzyszeniami, Federacją Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość, organizacjami młodzieżowymi, harcerskimi lub innymi uznającymi tożsame wartości.

7. Przejęcia z biegiem lat dorobku, sukcesji, wartości materialnych i niematerialnych byłych żołnierzy AK oraz stosownie do możliwości integracyjnych, dorobku innych organizacji niepodległościowych bliskich etosowi i tradycji AK.”

temat / lokalizacja