Poczta Retro Samochodowa w Namysłowie 13 września – gratka nie tylko dla filatelistów

13 września b.r. Namysłów odwiedzi zabytkowy MERCEDES BENZ "GAZELLE" – 1929 w ramach imprezy „Poczta Retro Samochodowa”. Za portalem „KZP” podajemy dane o imprezie.

Regulamin "Poczty Retro Samochodowej" organizowanej z okazji Jubileuszu 55-lecia Koła Polskiego Związku Filatelistów im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

1.       Organizatorami "Poczty Retro Samochodowej" są: Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Łodzi, Region Sieci w Łodzi, Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Opolu, Region Sieci w Opolu, Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu we Wrocławiu, Region Sieci we Wrocławiu, Koło Polskiego Związku Filatelistów im. T. P. Potworowskiego w Kępnie.

2.       "Poczta Retro Samochodowa" z okazji Jubileuszu 55-lecia Koła Polskiego Związku Filatelistów im. T. P. Potworowskiego w Kępnie zostanie zorganizowana w dniu 13 września 2013 roku. Przemieszczenie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Kępno 1 (obszar obsługiwany przez Region Sieci w Poznaniu) - Urząd Pocztowy Wieruszów (obszar obsługiwany przez Region Sieci w Łodzi) - Urząd Pocztowy Namysłów (obszar obsługiwany przez Region Sieci w Opolu) - Urząd Pocztowy Syców (obszar obsługiwany przez Region Sieci we Wrocławiu) - Urząd Pocztowy Bralin (obszar obsługiwany przez Region Sieci w Poznaniu).

3.       Do przewozu "Pocztą Retro Samochodową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

4.       Kartki okolicznościowe wydane z tej okazji w cenie 1.00 zł będzie można nabyć w Urzędzie Pocztowym Kępno 1 pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 4, 63-600 Kępno 1, e-mail: Kepno1.UP@poznan.poczta-polska.pl Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy: 38132025500290064800007158.

kartka

5.       Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Retro Samochodową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 12 września 2013 roku na adres: Urząd Pocztowy Kępno 1, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 63-600 Kępno 1, z dopiskiem na kopercie "Poczta Retro Samochodowa".

6.       Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Retro Samochodową" zostaną w Urzędzie Pocztowym Kępno 1 ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: POCZTA RETRO SAMOCHODOWA 55 LATKOŁA PZF W KĘPNIE.

datownik

7.       Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Retro Samochodową" pracownicy Urzędu Pocztowego Kępno 1 przekażą upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia zabytkowym samochodem Mercedes-Benz Gazele 1929 na trasie: Urząd Pocztowy Kępno 1, Urząd Pocztowy Wieruszów, Urząd Pocztowy Namysłów, Urząd Pocztowy Syców, Urząd Pocztowy Bralin. W każdym ww. Urzędzie Pocztowym, będącym jednocześnie na trasie przejazdu, wszystkie przesyłki zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym.

8.       Po przewiezieniu "Pocztą Retro Samochodową" przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do Urzędu Pocztowego Bralin, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: POCZTA RETRO SAMOCHODOWA PRZEWIEZIONO NA TRASIE Kępno, Wieruszów, Namysłów, Syców, Bralin W DNIU 13.09.2013 r. samochodem MERCEDES BENZ "GAZELLE" - 1929 r. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi.

stempel dodatkowy

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

9.       Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą Retro Samochodową" odpowiada Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Łodzi, Region Sieci w Łodzi, Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Opolu, Region Sieci w Opolu, Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu we Wrocławiu, Region Sieci we Wrocławiu.

10.   Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki i Handlu Dział Produktów i Usług Filatelistycznych w dniu 7 sierpnia 2013 roku.

 

Źródło wiadomości: http://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n31-n3106 oraz

http://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n30-n3095

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Dodano: 2013-09-25

Poniżej zamieszczam reprodukcje przesyłek przewiezionych wyżej wymienioną pocztą specjalną: kartkę oraz kopertę.

 

temat / lokalizacja

Dodano 1 komentarz