Prośba spod Znaku Rodła

Historia ludzi spod Znaku Rodła - prośba o wsparcie.

Poniżej publikuję prośbę jak wpłynęła do Redakcji Namyslowianie.pl

Wrocław, 18 września 2013 r.

W roku 75. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła (1938 – 2013)

„ … Na Prawdach Polaków oparci,

wielkość budujemy, którą młodymi oczami widzimy”.

(Wilk Poloczek – Manifest Młodych, Kongres Polaków w Berlinie, 6 marca 1938 r.)

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Czytelników o wsparcie i pomoc przy realizacji projektu budowy strony internetowej / portalu Rodła, która będzie nowoczesnym i przyjaznym źródłem informacji.

Zawartość tego medium, będą stanowiły z jednej strony archiwalne materiały z lat 20 – tych i 30 – tych XX wieku będące w posiadaniu wielu osób i instytucji w całej Polsce (świadectwa działalności polskiej mniejszości narodowej w Republice Weimarskiej i III Rzeszy), a z drugiej bogate archiwum prasowe, fotograficzne i audiowizualne Rodła XXI wieku, zgromadzone w trakcie mojej dotychczasowej aktywności.

Zapraszam jednocześnie do włączenia się w dzieło budowy naszej strony, nadsyłanie propozycji oraz archiwalnych materiałów drogą elektroniczną.

W roku 75. rocznicy Kongresu Berlińskiego i uchwalenia Pięciu Prawd Polaków (6 marca 1938 – 6 marca 2013) nasze wspólne dzieło będzie niewątpliwie zadaniem i wyzwaniem dla wszystkich realizujących testament Związku Polaków w Niemczech.

Pomysł ten wpisuje się w nurt patriotyzmu XXI wieku spod Znaku Rodła i będzie adresowany w szczególności do młodego odbiorcy, a przy tym realizowany z wielką pasją i unikalną wiedzą w tym obszarze polskiej historii XX wieku. Rodłacy bowiem w XXI wieku to ludzie prawdziwie mądrzy i otwarci na potrzeby innych.

Wszystkich naszych Przyjaciół oraz ludzi dobrej woli bardzo proszę także o wsparcie finansowe na załączone poniżej konto.

Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania

ul. Rękodzielnicza 1, 54–135 Wrocław

konto w Banku PKO BP IV O/Wrocław: 16  1020  5242  0000  2702  0160  6250 

dopisek: „RODŁO”

 

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklamowane przez naszych przodków na Kongresie Polaków w Berlinie 6 marca 1938 r. w największej sali widowiskowej Theater des Volkes, jako katechizm narodowy, „mały dekalog” polskości, stały się ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem.

  • Jesteśmy Polakami!
  • Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci!
  • Polak Polakowi bratem!
  • Co dzień Polak Narodowi służy!
  • Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!

– to zdania wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej granicami. Pięć Prawd Polaków ogłoszonych uroczyście w trakcie Berlińskiego Kongresu jest w istocie przysięgą, krzepiącym serca drogowskazem oraz wyznaniem polskości i miłości do Ojczyzny. 

Licząc na przychylność i zainteresowanie,

Łączę wyrazy szacunku

Tadeusz Szczyrbak

Rodzina Rodła – Wrocław

kom. 604 145 481, e – mail: tadeusz-szczyrbak@wp.pl

Dodano 1 komentarz

Do publikacji powyższej prośby przekonało mnie jedno zdanie:

Wiele mówimy o sowieckich zbrodniach na Polakach na Kresach, o zbrodni katyńskiej, o ludobójstwie dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej, a heroiczna walka o zachowanie polskości wśród społeczności Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym i martyrologia Polaków zamieszkujących te tereny jest prawie nieobecna w świadomości społecznej.

niedziela.pl

A jakie były losy Polaków żyjących na Ziemii Namysłowskiej przed wrześniem 1939 roku? Jaką rolę odgrywali na tych terenach? Jak wyglądały ich relacje z mieszkańcami innych narodowości?