Alan Gamoń lat 5

Dnia 18. października 2019 roku

przeżywszy 5 lat zmarł

ŚP.

Alan Gamoń

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Woskowicach Górnych

w dniu 24. października 2019 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.