Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Andrzej Książkiewicz lat 38

Dnia 23. lutego 2021 roku

przeżywszy 38 lat zmarł

ŚP.

Andrzej Książkiewicz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 26. lutego 2021 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 26. lutego 2021 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.