Anna Pankowska lat 82

Dnia 27. lipca 2019 roku

przeżywszy 82 lata zmarła

ŚP.

Anna Pankowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele we Włochach w dniu 01. sierpnia 2019 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 30. lipca 2019 roku o godzinie 1600

oraz

w Kościele we Włochach w dniu 01. sierpnia 2019 roku o godzinie 1030

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.