Anna Ruszczak lat 86

Dnia 2. grudnia 2014 roku

przeżywszy 86 lat zmarła

ŚP.

Anna Ruszczak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 5. grudnia 2014 roku o godzinie 1430

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 5. grudnia 2014 roku o godzinie 1345

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.