Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Barbara Skrzypczak lat 91

Dnia 08 maja 2023 roku

przeżywszy 91 lat zmarła

ŚP.

Barbara Skrzypczak

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 12 maja 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 12 maja 2023 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.