Bolesław Muzyka lat 82

Dnia 10. sierpnia 2019 roku

przeżywszy 82 lata zmarł

ŚP.

Bolesław Muzyka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniu 14. sierpnia 2019 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniach 12. i 13. sierpnia 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.