Lokalne firmy i instytucje: Punkt Apteczny w Kowalowicach
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Bronisław Grabiec lat 80

Dnia 25. listopada 2020 roku

przeżywszy 80 lat zmarł

ŚP.

Bronisław Grabiec

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 30. listopada 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 30. listopada 2020 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.