Czesław Tracz lat 75

Dnia 18. września 2022 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Czesław Tracz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21. września 2022 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 21. września 2022 roku o godzinie 1010

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.