Edward Gołda lat 72

Dnia 20. lipca 2015 roku

przeżywszy 72 lata zmarł

ŚP.

Edward Gołda

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 25. lipca 2015 roku o godzinie 1030

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniach 23. i 24. lipca 2015 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.