Eugenia Pierzchawka lat 70

Dnia 31 grudnia 2023 roku

przeżywszy 70 lat zmarła

ŚP.

Eugenia Pierzchawka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 05 stycznia 2023 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 05 stycznia 2023 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.