Ewa Bielecka lat 56

Dnia 23. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 56 lat zmarła

ŚP.

Ewa Bielecka

z domu Gatner

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Woskowicach Górnych

w dniu 26. kwietnia 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Woskowicach Górnych

w dniu 25. kwietnia 2019 roku o godzinie 1730

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.