Feliks Woźniczka lat 79

Dnia 29. stycznia 2015 roku

przeżywszy 79 lat zmarł

ŚP.

Feliks Woźniczka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 31. stycznia 2015 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 30. stycznia 2015 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.