Feliks Zdzymira lat 82

Dnia 15. listopada 2019 roku

przeżywszy 82 lata zmarł

ŚP.

Feliks Zdzymira

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Domaszowicach

w dniu 20. listopada 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniach 18. i 19. listopada 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.