Franciszka Czarna lat 90

Dnia 08. marca 2020 roku

przeżywszy 90 lat zmarła

ŚP.

Franciszka Czarna

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Mąkoszycach

w dniu 12. marca 2020 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Mąkoszycach

w dniu 11. marca 2020 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.