Franz Adamietz lat 91

Dnia 03. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 91 lat zmarł

ŚP.

Franz Adamietz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 06. kwietnia 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 05. kwietnia 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.