Helena Kopczyńska lat 84

Dnia 10. grudnia 2019 roku

przeżywszy 84 lata zmarła

ŚP.

Helena Kopczyńska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 14. grudnia 2019 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 14. grudnia 2019 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.