Helena Stężały lat 86

Dnia 03. października 2017 roku

przeżywszy 86 lat zmarła

ŚP.

Helena Stężały

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 06. października 2017 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 06. października 2017 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.