Henryk Giza lat 69

Dnia 28. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 69 lat zmarł

ŚP.

Henryk Giza

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Siemysłowie

w dniu 01. maja 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Siemysłowie

w dniach 29. i 30. kwietnia 2019 roku o godzinie 1700

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Siemysłowie

w dniu 01. maja 2019 roku o godzinie 1130

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.