Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Irena Styś lat 89

Dnia 19 października 2022 roku

przeżywszy 89 lat zmarła

ŚP.

Irena Styś

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 22 października 2022 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniach 20 i 21 października 2022 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.