Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Jan Kobiela lat 91

Dnia 21 września 2023 roku

przeżywszy 91 lat zmarł

ŚP.

Jan Kobiela

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 26 września 2023 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 26 września 2023 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.