Jan Panasiński lat 63

Dnia 07. maja 2020 roku

przeżywszy 63 lata zmarł

ŚP.

Jan Panasiński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Woskowicach Górnych

w dniu 09. maja 2020 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.