Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Jan Wojtaszek lat 73

Dnia 25. grudnia 2020 roku

przeżywszy 73 lata zmarł

ŚP.

Jan Wojtaszek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 04. stycznia 2021 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 04. stycznia 2021 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.