Lokalne firmy i instytucje: Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Janina Borys lat 85

Dnia 02. marca 2017 roku

przeżywszy 85 lat zmarła

ŚP.

Janina Borys

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniu 04. marca 2017 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniu 03. marca 2017 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.