Jarosław Lyko lat 45

Dnia 29. lipca 2019 roku

przeżywszy 45 lat zmarł

ŚP.

Jarosław Lyko

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 01. sierpnia 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 01. sierpnia 2019 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 31. lipca 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.