Lokalne firmy i instytucje: LIDMAR
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Józef Pierzchawka lat 66

Dnia 30. stycznia 2020 roku

przeżywszy 66 lat zmarł

ŚP.

Józef Pierzchawka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Gręboszowie

w dniu 05. lutego 2020 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.