Lokalne firmy i instytucje: Biblioteka w Idzikowicach
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Józef Smoleń lat 92

Dnia 06. listopada 2020 roku

przeżywszy 92 lata zmarł

ŚP.

Józef Smoleń

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 28. listopada 2020 roku o godzinie 1030

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 28. listopada 2020 roku o godzinie 1000

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.