Józef Urbanowski lat 98

Dnia 16. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 98 lat zmarł

ŚP.

Józef Urbanowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul.  Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 17. kwietnia 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie sięw Kaplicy na cmentarzu przy ul.  Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 17. kwietnia 2019 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.