Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Julian Białek lat 66

Dnia 23 grudnia 2022 roku

przeżywszy 66 lat zmarł

ŚP.

Julian Białek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 31 grudnia 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 31 grudnia 2022 roku o godzinie 1130

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.