Julian Słoniewski lat 85

Dnia 02 stycznia 2023 roku

przeżywszy 85 lat zmarł

ŚP.

Julian Słoniewski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05 stycznia 2023 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05 stycznia 2023 roku o godzinie 0915

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.