Karol Rzadkowski lat 90

Dnia 20. czerwca 2019 roku

przeżywszy 90 lat zmarł

ŚP.

Karol Rzadkowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24. czerwca 2019 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24. czerwca 2019 roku o godzinie 0900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.