Kazimierz Lepka lat 83

Dnia 28. lipca 2019 roku

przeżywszy 83 lata zmarł

ŚP.

Kazimierz Lepka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 31. lipca 2019 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 31. lipca 2019 roku o godzinie 0900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.