Kazimierz Steć lat 95

Dnia 09. sierpnia 2022 roku

przeżywszy 95 lat zmarł

ŚP.

Kazimierz Steć

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Domaszowicach

w dniu 12. sierpnia 2022 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Domaszowicach

w dniu 12. sierpnia 2022 roku o godzinie 1030

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.