Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Klementyna Świerczek lat 83

Dnia 06. lutego 2021 roku

przeżywszy 83 lata zmarła

ŚP.

Klementyna Świerczek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 09. lutego 2021 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie

w dniu 09. lutego 2021 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.