Krystyna Lubaszka lat 89

Dnia 07. września 2022 roku

przeżywszy 89 lat zmarła

ŚP.

Krystyna Lubaszka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 10. września 2022 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.