Krystyna Toruńska lat 70

Dnia 8. września 2014 roku

przeżywszy 70 lat zmarła

ŚP.

Krystyna Toruńska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie Namysłowskiej

w dniu 11. września 2014 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie Namysłowskiej

w dniu 11. września 2014 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.