Leszek Pendziałek lat 57

Dnia 26. marca 2022 roku

przeżywszy 57 lat zmarł

ŚP.

Leszek Pendziałek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bąkowicach

w dniu 29. marca 2022 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Bąkowicach

w dniu 29. marca 2022 roku o godzinie 1230

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.