Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Łucja Drozd lat 83

Dnia 21 września 2023 roku

przeżywszy 83 lata zmarła

ŚP.

Łucja Drozd

Msza pogrzebowa odbędzie się

w starej Kaplicy na cmentarzu w Opolu-Półwieś

w dniu 27 września 2023 roku o godzinie 1100

po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.