Ludwika Krzyżanowska lat 85

Dnia 14. września 2019 roku

przeżywszy 85 lat zmarła

ŚP.

Ludwika Krzyżanowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Przeczowie

w dniu 18. września 2019 roku o godzinie 1330

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Przeczowie

w dniu 18. września 2019 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.